Polityka wschodnia Piastów

Państwo polskie już od powstania w X wieku kontaktowało się ze wschodem Europy, korzystając z obecności…

Literackie przykłady relacji polsko-żydowskich

Stosunki polsko-żydowskie dopiero od niedawna uchodzą za niezwykle skomplikowane (choć spojrzenie na ten problem często różni…

Miejsca Męczeństwa Narodu Polskiego

Zbrodnia spalenia żywcem przy ulicy Bema Jedną z największych zbrodni popełnionych w Warszawie w okresie Powstania…

Generał Józef Haller – krótka biografia

Pamięć historyczna jest niezwykle ważnym elementem tożsamości narodu, dlatego właściwie zawsze pewne wspólnoty odnoszą się do…

10 Skarbów nazistów zagarniętych Polsce na Dolnym Śląsku

Zakończenie II wojny światowej było dla Niemców czasem kapitulacji wiążącej się z powrotem na rodzime tereny.…