Skala rzadkości – jak wpływa na cenę monety?

Wartość numizmatu uzależniona jest wielu, różnorodnych czynników – mody, typu wyrobu, próby oraz stanu zachowania. Wpływ na cenę konkretnej monety ma ponadto skala rzadkości. Warto wiedzieć, jakie numizmaty mają największą wartość.

Ogólna charakterystyka

Skalę rzadkości przypisuje się konkretnej monecie, bazując na liczbie istniejących egzemplarzy danej serii. W przypadku numizmatów kolekcjonerskich, próbnych, obiegowych i okolicznościowych bitych po 1945 roku przyjmuje się założenie, że nakład określa wielkość emisji. Skala rzadkości monet dziewiętnastowiecznych bazuje natomiast na analizie częstości występowania monety w obrocie kolekcjonerskim i muzealnym. W Polsce stosuje się jedenastostopniowy podział opracowany przez Emeryka Huttena-Czapskiego:

 • brak litery – powyżej 400 000 egzemplarzy
 • R – 80 001-400 000 sztuk
 • R1 – 15 001-80 000 monet
 • R2 – 3001-15 000 numizmatów
 • R3 – 601-3000 wyrobów
 • R4 – 121-600 okazów
 • R5 – 26-120 jednostek
 • R6 – 7-25 egzemplarzy
 • R7 – 4-6 sztuk
 • R8 – 2-3 monety
 • RR – 1.

Wartość numizmatu

Kwalifikacja wyrobu do konkretnego segmentu skali ma duży wpływ na cenę konkretnego egzemplarza. Im większa cyfra przy literze R, tym mniejsza wartość numizmatu. Należy jednak pamiętać, że skala ta oddaje przybliżoną rzadkość monet.

Najcenniejsze numizmaty

Okazy o najmniejszej częstotliwości sprzedawane są za kilka milionów dolarów. Do najcenniejszych monet zalicza się m.in. Flowing Hair Silver/Copper Dolar. Numizmat ten został wyprodukowany w 1794 roku przez Mennicę Stanów Zjednoczonych, stanowiąc pierwszą, srebrną monetę rządu federalnego. Okaz ten sprzedano za 10 milionów dolarów. Nazwa monety nawiązuje do wizerunku popiersia Wolności umieszczonego na awersie.

Skala rzadkości ma znaczący wpływ na wartość konkretnego numizmatu. Warto zatem inwestować w srebrne i złote monety, należące do serii o niewielkiej liczbie egzemplarzy. Wartość tego typu okazów będzie bowiem wzrastać każdego roku. Przed zakupem monety należy jednak pamiętać o sprawdzeniu jej autentyczności.