Jak rozpoznać legalnego dystrybutora bronią? Jak dostać zezwolenie?

Dystrybutor broni to bardzo specyficzna firma. Jego działalność podlega bardzo poważnym restrykcjom prawnym. Nic w tym dziwnego – bronią można przecież zabić lub okaleczyć. W poniższym artykule wyjaśnione zostanie, jaki powinien być dystrybutor broni?

Legalność – nie zostawaj partnerem przestępców

Dystrybutor broni musi posiadać państwową koncesję na handel swoim towarem. I tylko od takich firm powinno się kupować broń, amunicję do niej czy materiały wybuchowe. Kupno broni od przestępców może mieć liczne konsekwencje. Jeśli pochodzi ona z kradzieży – nieszczęśliwy nabywca takiego urządzenia zostanie potraktowany jako partner pasera. To samo tyczy się broni nielegalnie wytworzonej czy nabytej bez stosownych zezwoleń u kupującego.

MSWiA prowadzi listę podmiotów, którym udzielono koncesji na różne rodzaje regulowanej działalności. Wystarczy się do niego udać, wpisać weń nazwę potencjalnego sprzedawcy broni. Jeśli jego nazwa tam figuruje – droga wolna! Koncesja firmy Vismag nosi numer nr B-0001/2017, a jej pełną ofertę można zobaczyć pod adresem https://www.vismag.pl/.

Jak dostać pozwolenie na broń?

Wybór legalnego dystrybutora to dopiero początek. Trzeba też być legalnym nabywcą. W przeciwnym razie dystrybutor broni będzie miał obowiązek odmówienia obsłużenia takiego Klienta. Pierwszym warunkiem jest ukończenie 21. roku życia. 18-latkowie mogą uzyskać zezwolenia na broń myśliwską lub sportową, jeśli poprą swój wniosek pismem od:

 • organizacji obronnej,
 • Polskiego Związku Łowieckiego,
 • organizacji sportowej,
 • szkoły.

Aplikant musi także posiadać stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski. Przed złożeniem wniosku musi także przejść badania, w ramach których stwierdzona zostanie jego zdolność fizyczna i psychiczna do posługiwania się bronią. Nie można być także osobą uzależnioną od narkotyków i/lub alkoholu. Kolejnym must have będzie zaświadczenie o niekaralności. Wreszcie – nie można być zagrożeniem dla siebie lub innych i przedstawić we wniosku ważną przyczynę chęci posiadania broni. Jeśli broń ma posłużyć do celów obrony, wnioskodawca ma obowiązek przedstawić wystawione przez Policję dokumenty potwierdzające szczególne zagrożenie zdrowia.

Gdzie składać wniosek?

Wniosek kieruje się do komendanta wojewódzkiego Policji. Dołącza się do niego wskazane już dokumenty, a także podaje w nim:

 • numer i serię dowodu,
 • PESEL,
 • nazwisko panieńskie matki,
 • adres pobytu,
 • imię ojca,
 • ilość sztuk broni,
 • cel jej posiadania,
 • dowód opłaty za wniosek,
 • zdjęcie o wymiarach 3×4 cm.

Komendant wydaje decyzję w sprawie wniosku w formie decyzji administracyjnej. Można się od niej oczywiście odwołać do sądów administracyjnych.