Literackie przykłady relacji polsko-żydowskich

Stosunki polsko-żydowskie dopiero od niedawna uchodzą za niezwykle skomplikowane (choć spojrzenie na ten problem często różni…

Chocim – twierdza dwóch wiktorii

Chocim na południowym brzegu Dniestru jest znany z bitwy pod tym miastem, kiedy to wojska Rzeczpospolitej…

Polacy ratują świat – złamanie kodu Enigmy

Przez lata po II wojnie światowej, Brytyjczycy niesłusznie przyznawali sobie zasługi za złamanie jej szyfru. Gdyby…

Roman Dmowski, jako autorytet dla młodego pokolenia.

Nie ulega dyskusji fakt, iż postawy patriotyczne wśród polskiej młodzieży, kształtują sylwetki ludzi wybitnych, zasłużonych dla…

Czy Polacy mieli wpływ na kształtowanie się granic państwa polskiego po I i po II wojnie światowej ?

I oraz II wojna światowa to wydarzenia, które miały bardzo duży wpływ na historię wielu narodów,…

Legiony polskie w I wojnie światowej

W latach I wojny światowej powstały liczne polskie formacje wojskowe, których celem było przyczynienie się do…

Kraków dla ciekawych: śladem chrześcijan przez Kazimierz

Dla wielu z nas Kazimierz to dzielnica Krakowa, na terenie której spotkać można się z kulturą…

Miejsca Męczeństwa Narodu Polskiego

Zbrodnia spalenia żywcem przy ulicy Bema Jedną z największych zbrodni popełnionych w Warszawie w okresie Powstania…

Józef Piłsudski – notka biograficzna

Józef Klemens Piłsudski przyszedł na świat 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Litwie. Tam też…

Powstanie i organizacja Księstwa Warszawskiego

Problem ziem polskich odegrał istotną role w polityce Napoleona. Cesarz Francji chętnie korzystał w swych kampaniach…