Przekrojowe

Notki, które swoją tematyką obejmują większy zakres czasu.

Trąd

Jest to jedna z najstraszniejszych chorób jaka kiedykolwiek dotknęła ludzkość. Jej przebiegowi towarzyszyły wielkie męczarnie psychiczne i fizyczne. Śmierć przychodziła bardzo powoli. [...]