Antysemityzm w II RP

W II RP niestety obecny był antysemityzm. Podaję kilka przykładów pochodzących z ówczesnych gazet.

[wp_campaign_1]

Film polski jest w 90-ciu procentach przeważnie filmem żydowskim i to wcale nie dlatego, że właścicielami wytwórni są przeważnie Żydzi, ale dlatego jedynie, że w każdym przeważnie filmie tendencja musi być wybitnie żydowska, jeśli zaś już nie można inaczej, owiane muszą być jakimś sentymentem żydowskim. Tendencją żydowską nazywamy, oczywiście, wszystko to, co zawiera w sobie triumf zła na dobrem, albo w najlepszym razie granica między dobrem a złem jest najzupełniej zamazana. Sentyment zaś żydowski najwybitniej zaznacza się chociażby w takim filmie jak Pan Tadeusz – gdzie co chwila żydowski Jankiel musi grać na polskich cymbałach…

„Słowo Poznańskie”, 1929

Żydzi nie chcą dziś w Warszawie

Siedzieć w oddzielnej ławie

Uważają to za despekt

Okazać przed władzą respekt

W swoim zaborczym obłędzie

Oni pragną siedzieć wszedzie

Na Polskę wciąż narzekają

Ale do niej uciekają

Z Niemiec, z Węgier i Słowacji

Gdzie nie chcą przebrzydłej nacji

Na to rada jest jedyna

Pędzić z Polski żydowina!

„Pokrzywy”, 1938

Inowrocław dał Polsce przykład, jak należy zepchnąć Żydów do ghetta, nie czekając, aż zostanie ono czasowo ustalone. W Inowrocławiu odbyło się bowiem zebranie Stowarzyszenia właścicieli nieruchomości, na którym zapadła sensacyjna rezolucja następującej treści:

„Właściciele nieruchomości miasta Inowrocławia przyrzekają w granicach przysługujących im praw wyeksmitować wszystkich Żydów ze swoich domów i w przyszłości nie wydzierżawiać żadnych lokali Żydom. Wszyscy ci właściciele, którzy w przyszłości wynajęliby  mieszkanie lub lokale Żydom, zostaną napiętnowani publicznie jako zdrajcy narodowych interesów polskich i zostaną wykluczeni ze Stowarzyszenia jako szkodnicy sprawy narodowej”

Usunięci z domów chrześcijańskich Żydzi będą zmuszeni skupić się w domach żydowskich. A gdy następnie w drodze naturalnej domy żydowskie zgrupują się razem, powstanie pierwsze w Polsce miejskie ghetto. Inowrocław wskazał całej Polsce, jak w drodze faktów dokonanych przygotować zmiany, które w przyszłej Wielkiej Polsce będą uregulowane ustawami.

„ABC”, 1937

Czy akcję walki z Żydami potrafi skutecznie przeprowadzić samo społeczeństwo? Wydaje się tutaj konieczna pomoc rządu. Od niego wiele zależy (…)

Nasuwa się myśl, czy z czasem nie będzie rzeczą konieczną wywłaszczenie żydowskich przedsiębiorstw, nieruchomości, fabryk itp. na rzecz państwa, jak ma to miejsce w Austrii i Niemczech. Nie jest bowiem zgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej, by robotnik całe życie był nędzarzem, a Żyd – kapitalista czerpał niesprawiedliwe i nadmierne zyski, kosztem cudzego potu i krwi. Trzeba więc stale uświadamiać społeczeństwo o konieczności walki z niebezpieczeństwem żydowskim.

Dr R. Sz z Krakowa, „Mały Dziennik”, 1939

Polska na razie nie pragnie osiągnąć suwerenności na żadnym z terytoriów kolonialnych. Chce natomiast umiejscowić część nadmiaru ludności żydowskiej na Madagaskarze oraz w Palestynie, osiągnąć pewien udział w międzynarodowym podziale surowców. Szuka także jakiegoś bliżej nieokreślonego miejsca dla narastającej ludności polskiej.

„ABC”, 1937

Zaczerpnięte z:

M. S. Fog, Absurdy Polski międzywojennej, Poznań 2008

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (4 votes cast)
Antysemityzm w II RP, 7.5 out of 10 based on 4 ratings

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.