„Polska od roku 1944. Najnowsza historia”


Polityka, społeczeństwo, gospodarka.

Najnowsza historia Polski została opisana już w wielu syntezach. Po co więc powstała kolejna książka?
Odpowiedzią na to jest niezwykle zróżnicowana zawartość „Polski od roku 1944”. Składa się na nią
bogata kartografia (mapy i wykresy), wielka liczba unikalnych zdjęć oraz źródeł historycznych. Wszystko
to zostało uzupełnione przystępnie napisanym komentarzem.

Publikacja nie ogranicza się jedynie do tematyki wydarzeń politycznych, ale pokazuje m.in. zjawiska
o charakterze społecznym i gospodarczym. Sięgając po tę książkę czytelnik znajdzie w niej zarówno
narodziny systemu władzy, kluczowe momenty powojennej walki politycznej i zbrojnej, jak i przełomowe
wydarzenia związane ze zmianami kolejnych ekip rządzących w PRL. Nie pominięto również
charakterystyki i roli aparatu bezpieczeństwa polskiego i radzieckiego, ludowego Wojska Polskiego czy
Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Pokazano proces kształtowania się powojennych granic
Polski i związanych z tym lokalnych konfliktów granicznych o Kotlinę Kłodzką, Zaolzie, Orawę i Spisz,
w Prusach Wschodnich i w rejonie Szczecina. Z zakresu historii społecznej w sposób obszerny ukazano
powojenne przesiedlenia ludności polskiej, losy Niemców, losy ludności ukraińskiej, dzieje Żydów oraz
innych mniejszości narodowych i etnicznych. Nie pominięto spraw wyznaniowych, ukazując w sposób
możliwie szeroki rolę najliczniejszych wyznań i Kościołów w Polsce.

Osobne miejsce poświęcono w książce zagadnieniom gospodarczym. Wszak dziś, z perspektywy
czasu, znane powiedzenie: „gospodarka jest najważniejsza” wydaje się coraz mniej kontrowersyjne.
Autor akcentuje te elementy, które mogą dać odpowiedź na pytanie, które każdy z nas sobie zapewne
często zadaje: dlaczego nie jesteśmy bogaci? Odpowiedź na to pytanie kryje się – obok historycznych
uwarunkowań ukształtowanych w dawniejszej historii Polski, także w czasach najnowszych. Z porównania
rozwoju Polski w okresie PRL z krajami bogatej Europy Zachodniej, książka pokazuje jak wielką
katastrofą dla Polski był eksperyment zniszczenia gospodarki rynkowej i wprowadzenia na jej miejsce tzw.
gospodarki socjalistycznej.

I na koniec dwie – być może zaskakujące dla zwykłego czytelnika – konstatacje, które wynikają z tej
książki: pierwsza z nich dotyczy protestów społecznych. W dość powszechnej społecznej świadomości
funkcjonują protesty robotnicze z lat 1956, 1970, 1976 i największe z okresu „Solidarności”. Tymczasem
największe – po strajkach lat 1980-1981, protesty robotnicze miały miejsce już u narodzin ludowej Polski,
w latach 1945-1947. Strajkowały wówczas setki tysięcy robotników, głównie w śląskich i zagłębiowskich
kopalniach oraz fabrykach łódzkiego okręgu przemysłowego.

Druga zaskakująca konstatacja dotyczy ludowego Wojska Polskiego. W okresie wojny, ale także i później
w niektórych rodzajach wojsk, jak np. w bezpieczeństwie, lotnictwie, szkolnictwie, sądownictwie, także w
wojskach pancernych blisko 100% etatów dowódczych zajmowali oficerowie radzieccy oddelegowani do
polskiego wojska. Większość dowódców czołgów i wszyscy wyżsi dowódcy mówili najczęściej po rosyjsku
lub w najlepszym wypadku łamaną polszczyzną.

Z lektury wynika, że decyzje Wielkiej Trójki oznaczające w praktyce wejście Polski w strefę wpływów
ZSRR były jeszcze większą katastrofą niż klęska 1939 r. Czy jesteśmy gotowi na zestawienie faktów
historycznych z tym co wiemy?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.